Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het belangrijk dat u vandaag al een beeld krijgt van de omleidingsweg. De beelden zijn echter indicatief. De omleidingsweg wordt aangelegd volgens het DBFM-principe, waarbij de aannemer naast het ontwerp de bouw, de financiering en het onderhoud voor zijn rekening neemt. Daardoor kunnen we vandaag nog niet zeggen hoe de omleidingsweg er precies zal uitzien.

1. Knooppunt in Helchteren-Noord  

Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel wordt een op- en afrittencomplex aangelegd voor de uitwisseling van het verkeer tussen de omleidingsweg (N74) en de toekomstige lokale weg N715. Ook de ontsluiting van het Remostort verloopt via dat complex.

Na afloop van de werken worden de delen buiten het complex omgevormd tot natuur. Ten noorden van het nieuwe complex wordt een ecoduct over de Noord-Zuidverbinding aangelegd.

Parallel met de omleidingsweg wordt een nieuwe lokale weg aangelegd die de autoverbinding vormt tussen Helchteren en Hechtel. Ook voor fietsverkeer blijft de verbinding tussen Houthalen en Hechtel behouden.

2. Twee tunnels in Hoeverheide  

De omleidingsweg loopt tussen het knooppunt Helchteren-Noord en Lillo langs de vallei van de Broekbeek en de Grote Winterbeek door natuurgebied. Om de impact van de weg op de omgeving te beperken, worden twee half ingegraven tunnels aangelegd. Tussen beide tunnelsegmenten loopt de weg in een open sleuf. Om de grondwaterspiegel niet te verstoren, worden de tunnels slechts half ingegraven. Boven op de tunnels wordt het landschap met landduinen, heidegebieden en bospartijen doorgetrokken.

3. Viaduct aan de wijk Lillo 

Lillo heeft een ingewikkeld en kwetsbaar onderliggend waternetwerk. Om dat belangrijke en broze evenwicht niet te verstoren, loopt de Noord-Zuidverbinding ter hoogte van de rotonde van Lillo over een viaduct. Het viaduct zorgt ervoor dat de Lillosteenweg, de Helzoldstraat en de Guldensporenlaan open blijven en dat de ecologisch waardevolle valleigebieden van de Broekbeek en de Mangelbeek gevrijwaard blijven. Het viaduct zal ongeveer 500 meter lang zijn. Ter hoogte van het Mispad wordt een ruime doorgang voor fietsers en voetgangers gemaakt.

4. De standaard en het knooppunt Centrum-Zuid  

In de eerste plannen voor de omleidingsweg werd aan de wijk De Standaard een viaduct ingetekend waarop de omleidingsweg over de spoorweg zou lopen.

In het kader van het herwerkte plan-MER werden bijkomende studies uitgevoerd naar de mogelijkheid van een tunnel ter hoogte van De Standaard. Uit de nieuwe inzichten blijkt nu dat de impact die de aanleg van een tunnel ter hoogte van De Standaard met zich meebrengt voldoende kan gemilderd worden. De omleidingsweg loopt dan in een tunnel onder de spoorweg en de Stationstraat door om aan de westelijke uitloper van de wijk terug bovengronds te komen. Een tunnel ter hoogte van de wijk De Standaard reduceert de impact van de omleidingsweg aanzienlijk.

Op deze afbeelding staat het viaduct weergegeven. In de 3D filmpjes kan u de twee opties naast elkaar bekijken.

5. Het uitwisselingscomplex Noord-Zuidverbinding - E314 

Het bestaande op- en afrittencomplex met de E314 wordt vervangen door een nieuw complex. Doordat de aantakking van de Noord-Zuidverbinding op de E314 westelijker komt te liggen dan vandaag, ontstaat een ruimtelijk ontwarde knoop. Ter hoogte van de kruising met de Laambeek wordt een ecotunnel aangelegd.

6. Omgeving Zonhoven-Eikenen 

Om een veilige toegang tot Zonhoven te garanderen, wordt de huidige rechtstreekse aansluiting naar Zonhoven vervangen door een nieuwe knoop. Over een beperkte afstand van de Grote Baan wordt een tunnel aangelegd. Zo kan het doorgaand verkeer ongehinderd doorstromen. Boven op die tunnel wordt een rotonde aangelegd. Een nieuwe verbindingsweg tussen de rotonde en de Houthalenseweg dient als toegang tot Zonhoven. Ten westen van de rotonde wordt voorzien in een aantakking op de Eikenenweg. De huidige, noordelijke aantakking op de N74 verdwijnt en de rechtstreekse ontsluiting van de Eikenenweg wordt gesloten. Die aanpassingen garanderen een vlotte en veilige toegang tot Zonhoven.

De omleidingsweg volgens het DBFM-principe  

De omleidingsweg zal worden aangelegd volgens een DBFM-procedure (Design Build Finance Maintain). DBFM is een vorm van publiek-private samenwerking (pps) die bepaalt dat de aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw, maar ook meewerkt aan het ontwerp, de architectuur en het onderhoud van de omleidingsweg.

De aannemer zal dus voorstellen formuleren voor de uiteindelijke vorm van de infrastructuur. De beelden op deze pagina geven niet exact weer hoe de omleidingsweg er zal uitzien. Ze geven alleen de mogelijke plaats van de weg weer, niet de vorm, de architectuur of de kleur.