Herwerkt PlanMER

De bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters hebben het arrest laten onderzoeken en bekeken welke stappen ondernomen moesten worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte in opdracht van de Vlaamse regering een herwerkt Plan-Mer uit. Men houdt daarbij rekening met de bemerkingen uit het arrest van de Raad van State. Het MER werd in het najaar van 2013 ter goedkeuring voorgelegd.

De dienst MER keurde het herwerkte PlanMER goed op 20 februari 2014.

laatste nieuws