GRUP Noord-zuid Limburg definitief goedgekeurd

Na de principiële goedkeuring op 6 februari heeft de Vlaamse Regering op 27 maart 2015 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noordzuidverbinding N74’ definitief goedgekeurd. Dit werd tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De termijn voor verzoekschriften bij de Raad van State loopt af op 26 juni.

Daarna kan het Agentschap Wegen en Verkeer het gekozen tracé in detail uitwerken (materiaalgebruik, architectuur, soort geluidswering, uitvoering, enzovoort) om zo tot een concreet uitvoeringsplan te komen. Op basis daarvan zal een aannemer worden gezocht, die een bouwvergunning moet aanvragen. Ook in deze fase volgt nog een inspraakmoment.