Naar herenigde centra en een vlotte Noord-Zuidverbinding 

De Grote Baan lag mee aan de basis van de bloei die Houthalen-Helchteren in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw beleefde. Winkels floreerden en er heerste een gezellige drukte. De snelle toename van het verkeer deed het tij echter keren. De leefbaarheid van de centra heeft een dieptepunt bereikt en er is meer en meer leegstand langs de Grote Baan.

De goede nieuwe tijd

De nieuwe Noord-Zuidverbinding maakt een eind aan de huidige neergang van de centra. Door lokaal en doorgaand verkeer te scheiden via een omleidingsweg, ontstaan nieuwe kansen voor voetgangers en fietsers in het centrum van Houthalen-Helchteren. Dankzij deze beslissing zal het Vlaams Gewest ook de huidige Grote Baan herinrichten na de voltooiing van de omleidingsweg waardoor de centra van Houthalen-Helchteren kunnen herademen.

Voorrang voor fietsers en voetgangers

Groenelementen en veilige oversteekplaatsen op de Grote Baan scheppen een aangenaam kader. Doordachte oplossingen houden de verkeershinder en de geluidsoverlast binnen de perken en geven de centra weer uitstraling. Alles draait dus in de eerste plaats rond leefbaarheid, veiligheid en voorrang voor voetgangers en fietsers.