De omleidingsweg 

De Vlaamse Regering heeft gekozen voor een westelijk omleidingstracé voor de verlenging van de Noord Zuid. De omleiding zal ongeveer onderstaand tracé volgen.

 • In het noorden (grens Hechtel-Eksel tot Peersedijk) wordt doorgaand en lokaal verkeer gescheiden. Er worden in de huidige kmo-zone rijstroken voor doorgaand (2x2) en voor lokaal verkeer (2x1) gelegd. Op die manier kan over de hele lengte van de N74 een uniforme snelheid van 120 km/uur behouden blijven op de rijweg voor doorgaand verkeer. Het noordelijk stuk van de huidige Grote Baan verdwijnt dan en wordt natuur.
   
 • Midden in de huidige kmo-zone komt een uitwisselpunt tussen de lokale en de doorgaande weg.
   
 • De rijweg draait over de Grote Baan nog voor het kruispunt met de Peersedijk tot in het bosgebied ten westen van de kern van Helchteren.
   
 • In het bosgebied worden 2 korte tunnels voorzienmet een open, ingegraven zone tussenin. Deze tunnels zullen landschappelijk mooi ingepast worden met behoud van het duinachtig landschap. Hierdoor kan de aanwezige natuurgebieden terug verbonden worden. De tunnels liggen niet helemaal onder de grond, om negatieve effecten op het grondwater te vermijden.
   
 • Ter hoogte van de Mangelbeekvallei gaat de omleidingsweg over in een viaduct langsheen de wijk Lillo om daarna op een talud (lichte verhoging) verder te lopen tot de kruising met de spoorweg.
   
 • Vervolgens gaat er een ondertunnel onder de spoorweg, langs de Standaard.
   
 • Ter hoogte van Centrum Zuid bevindt de weg zich op een talud. Een makkelijke aansluiting op de industrieterreinen is hiermee voorzien.
   
 • Ook het knooppunt met de E314 wordt heringericht zodat deze vlotter en veiliger loopt voor het doorgaand verkeer en vrachtverkeer van omliggende industrieterreinen.