De Noord-Zuidverbinding en de Grote Baan hebben een lange en bewogen geschiedenis. Deze rubriek geeft een bondig chronologisch overzicht.  

1712
De Luikse Staten besluiten een kasseiweg aan te leggen die Luik via Hasselt met 's Hertogenbosch verbindt.
 
1739-1770
De werken starten pas 27 jaar later. In 1741 bereiken ze Hasselt. Door gebrek aan belangstelling van de centrale overheid en lokale twisten duurt het nog tot 1770 voor de kasseiweg Helchteren bereikt.
 
1778
Eerste globaal beeld van de Grote Baan op de Ferrariskaart. Aangeduid als Chaussée de Liège à Bois-le-Duc.
 
1789
De Noord-Zuidverbinding bereikt Lommel.
 
1831
Veldslag bij Houthalen. De troepen van het piepjonge België slagen erin om de via de Noord-Zuidverbinding binnengevallen Nederlanders een dag op te houden.
 
1870
Eerste vermelding "Steenweg" in de bevolkingsregisters bij een vijftal woningen in de wijk "Dorp".
 
1900-1968
Rond 1900 staan aan de Steenweg in Houthalen amper een tiental huizen. De bewoning neemt na de aanleg van de steenkoolmijn echter snel toe en de centra schuiven richting Steenweg op. In 1960 krijgt de intussen geasfalteerde Steenweg zijn huidige naam: de Grote Baan. In 1961 wordt het nieuwe gemeentehuis van Houthalen aan de Grote Baan gebouwd. Door het toenemend verkeer raakt de Grote Baan verzadigd. Er wordt beslist om de weg te verbreden tot 2x2 rijvakken. In 1968 worden de onteigeningsplannen getekend.
 
1971
De nieuwe Grote Baan is klaar. Met de aanleg van de E-314 groeit Houthalen uit tot hét verkeersknooppunt van Limburg.
 
jaren 70
De middenstand beleeft gouden jaren en de centra aan de Grote Baan bloeien. Spoedig blijkt echter dat ook de nieuwe Grote Baan de toenemende verkeersstroom niet kan verwerken. De plannen voor een nieuwe autoweg ten oosten van de dorpskommen stuiten op massaal protest. De beruchte A-24 zou immers door waardevol natuurgebied lopen. Beetje bij beetje wordt niettemin werk gemaakt van een nieuwe Noord-Zuidverbinding. Over de Grote Baan, het eventuele sluitstuk ervan, heerst echter onenigheid.
 
jaren 90
De toestand wordt onhoudbaar. De Grote Baan moet dagelijks haast evenveel voertuigen verwerken als de drukste Limburgse snelwegen en is daar duidelijk niet op berekend. De leefbaarheid van de centra bereikt een dieptepunt. Er is leegstand langs de Grote Baan en veel handelszaken zien hun omzet slinken.
 
21ste eeuw
Plannen bij de vleet, maar afgezien van enkele aanpassingswerken komt er geen schot in de zaak. Een omleidingsweg? Een ondergrondse doorgang? Iedereen is het erover eens dat er dringend een oplossing moet komen, maar elk plan stuit op verzet.
 
2006
Het Vlaams Gewest hakt de knoop door. De Grote Baan zal in twee fasen worden heraangelegd.
Vier gevaarlijke kruispunten op de Grote Baan worden veiliger gemaakt
 
2007
De nieuwe rotonde ter hoogte van de Peersedijk wordt naar fase 2 verplaatst
De MER-studie voor fase 2 is van start gegaan
Er wordt onderzocht of men op korte termijn met bijkomende maatregelen de verkeersproblemen op de Grote Baan kan aanpakken
Uitvoering eerste bijkomende maatregel: de aanleg van een veilige afslagstrook aan het kruispunt Broekstraat-Eikendreef

2008
Van 7 januari tot en met 5 februari lag het kennisgevingsdossier van de MER-studie op verschillende locaties ter inzage voor het publiek
In maart werden alle suggesties besproken en in afweging genomen voor opname in het plan-MER.
Op 10 juli 2008 werd het definitieve rapport ingediend bij de dienst MER en na een aantal aanvullingen volgde de goedkeuring door de dienst-MER einde september ‘08
De Vlaamse regering kiest voor het omleidingtracé op 3 oktober 2008.

2010
Op 5 februari keurt de Vlaamse overheid het GRUP voorlopig goed. Het openbaar onderzoek loopt van 15 maart tot en met 13 mei.
De kennisgeving van het project-MER loopt van 13 september tot 24 oktober.
Op 17 december startte de Vlaamse overheid de onderhandelingen met 5 consortia van kandidaat-aannemers voor de aanleg van de Noord-Zuid omleidingsweg

2011
Het GRUP voor de Noord-Zuidverbinding wordt op 21 januari principieel vastgesteld door de Vlaamse overheid.

2013
De Raad van State heeft op 29 maart 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omleidingsweg vernietigd. Milieuverenigingen hadden de plannen aangevochten.

De bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters hebben het arrest laten onderzoeken en bekeken welke stappen ondernomen moesten worden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt nu in opdracht van de Vlaamse regering een nieuw plan-Mer uit. Men houdt daarbij rekening met de bemerkingen uit het arrest van de Raad van State. Het MER zal in het najaar van 2013 ter goedkeuring worden voorgelegd.

2014
Het herwerkte Plan-Mer werd op 20 februari goedgekeurd door de dienst MER.In de Plan-Mer werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Zowel de omleidingsweg als de doortocht worden als mogelijke alternatieve weerhouden.
Op basis hiervan werd een herwerkt Grup opgemaakt voor de omleidingsweg dat door Vlaamse regering op 4 april voorlopig werd vastgesteld.