Voordelen 

Verschillende sterke argumenten hebben de doorslag gegeven voor de keuze van het omleidingstraject.
 

 • Economische ademruimte voor Limburg dankzij de omleiding
  De keuze voor de omleiding biedt de regio Limburg de nodige ademruimte. De huidige Noord-Zuidverbinding belemmert de economische groei van de regio Limburg en heeft eveneens nefaste gevolgen voor de leef- en woonkwaliteit in de dorpskernen van Houthalen-Helchteren. Een omleiding zal het doorgaand verkeer en vrachtverkeer sneller, vlotter en veiliger van noord naar zuid brengen (en omgekeerd). Hier wordt heel Limburg beter van.
   
 • Leefbare woonkernen
  De omleidingsweg biedt de beste garanties op leefbare woonkernen in Houthalen-Helchteren. Dankzij deze beslissing wordt immers ook de Grote Baan heringericht en verkeersveilig gemaakt. Alhoewel alle studies uitwijzen dat de omleiding de beste oplossing is voor heel Limburg, en bijvoorbeeld het aantal onteigeningen bij een doortocht veel hoger zou zijn, kan het voor enkele direct omwonenden niet de beste oplossing zijn. Hier moeten we begrip voor hebben. Met deze mensen zijn er meerdere overlegmomente geweest om tot een goede oplossing te komen. Bij het verder ontwerp van de omleidingsweg worden de nodige maatregelen (bvb. geluidswering) genomen om de hinder voor de omliggende woonwijken te beperken.
   
 • Extra kansen voor natuur en milieu
  De omleidingsweg gaat voor een belangrijk stuk door natuurgebied. Om te voorkomen dat het groene karakter van de regio wordt aangetast, komen er groene verbindingszones en een belangrijk pakket aan natuurmaatregelen dat in overleg met de natuurverenigingen zal worden uitgevoerd. Zo wordt de bestaande KMO-zone in het noorden van Helchteren heringericht tot natuurgebied. Met de bedrijven in de KMO-zone zijn reeds gesprekken gestart.
   
 • Een oplossing op lange termijn
  In het verlengde van de bestaande Noord-Zuidverbinding tot Hechtel-Eksel wordt ook hier gekozen voor een langetermijnoplossing rondom de dorpskernen. De omleiding zal niet enkel economisch op zowel korte als lange termijn de beste oplossing blijken, maar zal ook de leefbaarheid van Houthalen-Helchteren en de omliggende woonkernen garanderen.
   
 • Minimale verkeershinder tijdens de werken
  De keuze voor de omleiding vertaalt zich in een minimale verkeershinder tijdens de werken. Een doortochtscenario zou Houthalen-Helchteren jarenlang omvormen tot een immense bouwwerf met negatieve gevolgen voor zowel bewoners, handelaars als lokale en regionale economie. Door te kiezen voor een omleiding blijven de dorpskernen gespaard van jarenlange overlast. Na het voltooien van de omleiding worden de dorpskernen heringericht en opgewaardeerd. Wonen, winkelen en werken in Houthalen-Helchteren wordt bijgevolg veel aangenamer.
   
 • Kortere werken
  De werken aan de omleidingsweg zullen niet enkel tot een minimale verkeershinder leiden, maar eveneens opmerkelijk korter zijn: naar schatting 4 à 5 jaar werken. In sterk contrast tot de jarenlange en zware werken bij het doortochtscenario (7 jaar), is de omleiding dan ook makkelijker en vooral sneller realiseerbaar. Snellere baten voor de gemeente en voor de regio dus.