Wat zijn de volgende stappen?  

Op weg naar de realisatie van de Noord-Zuidverbinding moeten er nog enkele belangrijke stappen genomen worden.

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

  • Dit GRUP werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld.
  • Het openbaar onderzoek wordt in 2014 opgestart. Eind 2014 volgt de definitieve vaststelling.

 De Project-MER en DBFM-procedure

  • Op basis van het herwerkte plan-MER zal een nieuw Project-MER worden opgesteld.
  •  Aanstelling van een vennootschap voor ontwerp, bouw, financiering en instandhouden van het project (design, build, finance and maitaine of DBFM). Dit houdt ondere andere de onderhandelings- en aanbestedingsprocedure met de 5 kandidaat-aannemersconsortia in. De 1ste offertefase ter beoordeling van de offertes van de verschilllende consortia is momenteel lopende.

Detailuitwerking en bouwaanvraag

  • Met de finale plannen van de aannemer en het project MER kan de bouwaanvraag worden ingediend.