• Home
 •  » Planning
 •  » Welke stappen werden reeds doorlopen?

Welke stappen werden reeds doorlopen?  

 • 29 mei 2006 – 1 juli 2006: werken op 4 gevaarlijke kruispunten op de Grote Baan
 • Zomer 2007 – begin 2008: MER-studie wordt uitgevoerd
 • 22 oktober - eind december 2007: uitvoering eerste bijkomende maatregel, de aanleg van veilige afslagstrook aan het kruispunt van de Broekstraat met de Eikendreef
 • Begin 2008: Uitvoering overige bijkomende maatregelen
 • 7 januari tot en met 5 februari 2008: kennisgevingsdossier van de MER-studie ligt ter inzage op verschillende locaties
 • Maart 2008: uw suggesties op het kennisgevingsdossier worden doorgegeven en verwerkt
 • Juli 2008: indiening van het definitieve plan-MER en van de maatschappelijke kosten-batenanalyse
 • 22 september 2008: Goedkeuring van het plan-MER door de dienst-MER
 • 3 oktober 2008: de Vlaamse regering kiest voor de omleiding
 • 5 februari 2010: Voorlopige vaststelling van het GRUP
 • 15 maart 2010 tot en met 13 mei 2010: Openbaar onderzoek van het GRUP
 • 13 september 2010 tot 24 oktober 2010: Kennisgevingsdossier van de Project-MER ligt ter inzage op verschillende locaties
 • 17 december 2010: De Vlaamse regering start de onderhandelingen met 5 consortia van kandidaat-aannemers voor de omleidingsweg
 •  21 januari 2011: De Vlaamse regering heeft het GRUP principieel vastgesteld
 • 29 maart 2013: De Raad van State vernietigt het GRUP en de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER op basis van een klacht ingediend door enkele milieugroeperingen.
 • 20 februari 2014: Het herwerkte plan-MER wordt goedgekeurd door de dienst MER.
 • 4 april 2014: De Vlaamse regering stelt het herwerkte GRUP opnieuw voorlopig vast.